Ny amerikansk delegasjon besøker Taiwan

For andre gang på en måned har en delegasjon på fem amerikanske politikere ankommet Taiwan på offisielt besøk.

Besøket regnes som et tegn på amerikansk støtte til øystaten, som også ble invitert til president Joe Bidens demokratitoppmøte for få dager siden.

Internasjonal sympati for øystaten har vokst de siste månedene idet Kinas Xi Jinping har inntatt en stadig mer fiendtlig holdning overfor Taiwan, som Kina regner som sitt territorium.

Kina har blant annet nylig nedgradert sitt forhold til Litauen etter at Taiwan åpnet det som for alle praktiske formål kan kalles en ambassade i landet. Taiwan er kun anerkjent som selvstendig stat av 15 land, men har i praksis diplomatiske forhold til mange flere.