Sverige flagger renteøkning om tre år

Den svenske Riksbanken holder styringsrenta på 0 også denne gangen, men varsler for første gang siden coronapandemiens start en framtidig renteøkning.

Det varsler banken i en rentemelding torsdag.

I den såkalte rentebanen, som er navnet på sentralbankenes egne prognoser for styringsrente, ligger det nå inne en renteøkning i slutten av 2024.

Rentebeslutningen er i tråd med markedenes forventninger.