Regjeringen i Danmark foreslår å leie fengselsplasser i utlandet

I et hemmelig notat foreslår den danske regjeringen foreslår å leie fengselsplasser i utlandet for 1 mrd. danske kroner.

Det skal være snakk om å leie 300 fengselsplasser, skriver Politiken.

Forslaget kommer fra regjeringspartiet Socialdemokratiet i forbindelse med forhandlingene om en ny flerårig avtale for kriminalomsorgen.

Danmark opplever en økende mengde innsatte, samtidig som flere innenfor kriminalomsorgen slutter i jobben. Notatet slår ikke fast hvilket land det skal være aktuelt å leie plasser i.

Danske politikere viser til Norge som et eksempel man kan se på i utarbeidelsen av ordningen. Fra 2015 til 2018 leide Norge 242 høysikkerhetsplasser i et nederlandsk fengsel.

Daværende justisminister Sylvi Listhaug kalte prosjektet en suksess da det ble avsluttet i 2018, men det høstet kritikk fra blant andre Sivilombudsmannen, som mente at ordningen brøt med Norges menneskerettighetsforpliktelser.