ICCs nye sjefaktor retter blikket mot Taliban, ikke USA

Den nye sjefaktoren i ICC sier han vil konsentrere seg om å etterforske Taliban og IS-K, ikke amerikanske styrker, i Afghanistan-etterforskningen.

Karim Khan, som har overtatt som leder for aktoratet i Den internasjonale straffedomstolen (ICC), sier han vil nedprioritere anklagene mot amerikanske styrker. Han begrunner det med at domstolen har «begrensede ressurser».

Etterforskningen ble lagt på is i fjor etter anmodning fra Afghanistans daværende regjering, som selv ønsket å etterforske om det er blitt begått krigsforbrytelser.

Den siste utviklingen i Afghanistan og Talibans maktovertakelse, representerer en vesentlig endring i omstendighetene, mener Khan, som overtok som sjefaktor i den Haag-baserte domstolen i juni.

USA var rasende da domstolen ønsket å etterforske USA for krigsforbrytelser, og tidligere president Donald Trump innførte sanksjoner mot Khans forgjenger Fatou Bensouda som en reaksjon.