Rapport: Over 200 miljøvernaktivister drept i fjor

Minst 227 miljøvernaktivister ble drept verden rundt i fjor, ifølge en rapport fra organisasjonen Global Witness.

Det er en økning fra året før, da det ble registrert 212 drap på miljøvernaktivister, ifølge rapporten som ble lagt fram mandag.

Men organisasjonen antar at det reelle antallet miljøvernere som er blitt drept, er betydelig høyere.

Nesten tre firedeler av de 227 drapene i fjor fant sted på de amerikanske kontinentene. 65 ble drept i Colombia og 30 i Mexico.

På Filippinene ble 29 miljøvernere drept, ifølge rapporten.

Bedrifter, bønder og i noen tilfeller statlige aktører, kriminelle gjenger, paramilitære grupper og opprørere antas å stå bak mesteparten av drapene.

De fleste drapene kan knyttes til skogbruk, fulgt av byggeprosjekter knyttet til vann og demninger, samt jordbruk, ifølge rapporten.