Sikkerhetsrådet stiller krav til at Taliban holder sine løfter

En Taliban-vakt utenfor flyplassen i Kabul lørdag. Foto: Wali Sabawoon / AP / NTB Les mer Lukk

FNs sikkerhetsråd har vedtatt en resolusjon som krever at det åpnes for trygg utreise fra Afghanistan. Kina og Russland stemte blankt.

– Sikkerhetsrådet krever full og uhindret tilgang for humanitære aktører i Afghanistan og understreker viktigheten av at alle parter etterlever internasjonal humanitær rett, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse sendt til NTB.

– Sikkerhetsrådet forventer at Taliban bidrar til trygg utreise for afghanere. Det er viktig at Afghanistan ikke blir et arnested for terror igjen, og at alle parter bidrar til sikkerheten rundt flyplassen i Kabul, sier utenriksministeren.

– Verden følger med

Sikkerhetsrådet satt samlet i New York mandag. Ifølge den norske FN-delegasjonen ble det vedtatt en resolusjon som blant annet krever muligheten til trygg utreise for alle afghanere og utlendinger som ønsker det.

– Med denne resolusjonen gjør vi det klart at verden følger nøye med på situasjonen, sier Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward.

I tillegg inneholder resolusjonen krav om uhindret tilgang til humanitær hjelp, at menneskerettigheter og særlig kvinners rettigheter skal respekteres, og at terrorgrupper skal bekjempes.

Resolusjonen tar ikke til orde for en trygg FN-sone i Kabul, slik Frankrike har foreslått.

Tydelige krav

Taliban har kommet med løfter om at alle som vil, skal få forlate landet, og har lovet å respektere kvinners rettigheter innenfor islam.

Vestlige ledere har sagt at det gjenstår å se om løftene blir holdt. Det stilles tydelige krav til Taliban i resolusjonen, som altså ble vedtatt uten at Russland eller Kina la ned veto mot den.

De to vetomaktene stemte blankt, mens 13 av sikkerhetsrådets 15 medlemmer stemte for, blant dem Norge.

Derfor stemte Russland blankt

Russlands FN-ambassadør sier at resolusjonen ikke tar trusselen fra IS-K på alvor, og at det er fare for at Afghanistan tømmes for kompetente folk hvis afghanere fortsetter å flykte fra landet.

– Hvis vi hadde fått mer tid til å jobbe med disse spørsmålene, kunne resultatet ha blitt et annet, sa FN-ambassadør Vasilij Nebenzya.

Kinas representant understreket at Nato-landene fortsatt har ansvaret for kollapsen i Afghanistan og må respektere det afghanske folkets selvråderett. Kina tok også til orde for etterforskning av amerikanske drap på sivile.

Verden må nå samarbeide med Taliban om å skape et trygt og stabilt Afghanistan, sa Kinas representant.

Vetomaktene i FNs sikkerhetsråd skal etter møtet i samtaler med FNs generalsekretær António Guterres om situasjonen.