Minst 140 seilbåter angrepet av aggressive spekkhoggere

Spekkhoggere er sosiale flokkdyr som ferdes i stim. Flokken kan bestå av opptil 40 dyr og de holder gjerne sammen gjennom flere generasjoner. Det også registrert større flokker på opp mot 200 dyr. Foto: Shutterstock 7 NTB Scanpix Les mer Lukk

Det er ikke bare skjær, dårlig vær og umerkede grunner som utgjør en trussel for de som ferdes på havet. Det finnes også andre utfordringer som kan sette både båt og mannskap i fare.

Utenfor Den iberiske halvøy har flokker av spekkhoggere gjort livet surt for mange havseilere i sommer.

Pyrenéhalvøya omfatter Spania, Portugal, Andorra og Gibraltar, og er avgrenset av Middelhavet mot syd og øst og av Atlanterhavet mot nord og vest. Det er i dette havområdet dramaet utspiller seg når de store tannhvalene går til angrep.

Omringer seilbåtene før de angriper

En voksen hann regnes som den største av alle delfiner, og kan bli opptil ti meter lang og veie nærmere åtte tonn.

Ifølge Berlingske har flokker av spekkhoggere de siste somrene gått løs på seilbåter og påført disse store skader.

Taktikken innebærer at seilbåten omringes, før dyrene begynner å støte hardt mot båten. Etter hvert går en yngre spekkhogger til angrep mot skipets ror og skrog.

Mister muligheten til å manøvrere båten

Disse skremmende opplevelsene har vært av såpass alvorlig karakter at liv har stått i fare.

I minst 26 rapporterte tilfeller ble seilbåtene så skadet at mannskapet om bord mistet muligheten til å manøvrere båten, og ble dermed tvunget til å tilkalle hjelp for å reddes i land.

Flere ganger har spekkhoggerangrepene vært så voldsomme at seilbåtene har vært nær ved å synke og forlise. Andre fartøy har sluppet unna angrepene med betydelige materielle skader.

Video: Filmet spekkhogger-rituale i Troms: – Spektakulært

Your browser doesn't support HTML5 video.

Filmet spekkhogger-rituale i Troms: – Spektakulært Les mer Lukk

– Kan få en seilbåt til å kantre, eller til og med synke

Spekkhoggere er sosiale flokkdyr som ferdes i stim. Flokken består av en fullvoksen hann og flere voksne hunner, samt ungdyr og unger av begge kjønn. Flokken kan bestå av opptil 40 dyr og de holder gjerne sammen gjennom flere generasjoner. Det også registrert større flokker på opp mot 200 dyr, ifølge Wikipedia.

Til sammen 140 seilbåter skal siden juli i fjor ha blitt utsatt for slike angrep. Bare i Gibraltarstredet ble det i løpet av sommeren registrert 62 alvorlige episoder.

– Spekkhoggerne kan med sin vekt og fart få en seilbåt til å kantre, eller til og med synke, og da står vi overfor en tragedie, sier sjef for maritime myndigheter i byen Algeciras, Julio Berzosa, til El País.

– Seilbåter er en perfekt byttedyrfelle

I den sørspanske Cádiz-provinsen har lokale myndigheter lagt ned forbud for seilbåter som er mindre enn 15 meter. For to uker siden opplevde to seilere å bli angrepet av 15 spekkhoggere i dette området. Angrepet skal ha pågått i om lag en times tid før de ga seg.

Marinbiolog José Carlos García Gómez ved Universitetet i Sevillahar denne teorien om hvorfor dyrene angriper.

– Seilbåtene beveger seg sakte nok til at spekkhoggerne kan følge med, og rorene danner en perfekt byttedyrfelle, forklarer José Carlos García Gómez, professor i marinbiologi ved Universitetet i Sevilla.

Bruker seilbåter til å trene unge dyr i å jakte

Han tror at spekkhoggerne bruker seilbåter som et pedagogisk verktøy når unge eksemplarer skal trenes i kunsten å fange favorittbyttet sitt, rød tunfisk.

Spekkhoggere har i tusenvis av år valfartet til Gibraltarsundet når tunfisken vandrer inn i Middelhavet om våren og sommermånedene for å gyte, og senere ut i Atlanterhavet igjen.

Polarinstituttet har estimert det totale antallet spekkhoggere i Norskehavet og Barentshavet til å være på rundt 3000 individer.

Ber seilere berge seil, motor og elektronisk utstyr

Lokale myndigheter anbefaler nå seilere om å berge seil og slå av både motor og alt annet elektronisk utstyr enn radioen dersom spekkhoggere går til angrep.

De enorme marine pattedyrene spiser primært organismer som fisk, sel, skater, delfiner og hai. Hunnene kan bli opp mot 90 år gamle, mens hannene kan bli opptil 60 år gamle.

Spekkhoggeren regnes som et intelligent fyr, og den hører til i toppsjiktet i næringskjeden i havet.

Video: Hvorfor kommer spekkhoggere i overgangsalderen? Kan ha løst gåten

Your browser doesn't support HTML5 video.

Hvorfor kommer spekkhoggere i overgangsalderen? Kan ha løst gåten Les mer Lukk