Stadig flere afghanske asylsøkere får bli i Tyskland

Afghanske asylsøkere lykkes stadig oftere i retten med å få bli i Tyskland i stedet for å bli sendt ut.

Av 4.212 saker som ble tatt til retten i Tyskland fra januar til mai i år, vant de afghanske saksøkerne fram i 3.202 saker, mens 1.109 saksøkere tapte.

2.418 saker ble avgjort på annen måte, eller ble oversendt til landet der asylsøkeren først søkte asyl.

Det vil si at de vant fram i 76 prosent av sakene. I samme periode fjor var det 55 prosent av saksøkerne som lyktes.

Innenriksdepartementet vurderer fortsatt en appell fra afghanske myndigheter om å stanse uttransportering av asylsøkere på grunn av den økende volden i landet.

Men i mellomtiden fortsetter myndighetene i prinsippet å avvise afghanske asylsøkere, til tross for at Taliban rykker fram.

Deporteringen av asylsøkere er svært omstridt. Mange mener at det er altfor farlig å sende asylsøkere tilbake til det krigsherjede landet.