Kuwaits oljeselskap får 600 millioner dollar i erstatning for Iraks invasjon

Et FN-panel utbetalte tirsdag 600 millioner dollar, om lag 5,3 milliarder kroner, i kompensasjon til Kuwaits statlige oljeselskap for Iraks invasjon i 1990.

FNs kompensasjonskomité opplyser at den så langt har betalt ut 51,4 milliarder dollar siden om lag 1,5 million krav knyttet til invasjonen ble godkjent i 2005. Kravene kom fra regjeringer og internasjonale organisasjoner.

Kuwait Petroleum Corporation krevde 14,7 milliarder dollar for tapt oljeproduksjon og tapte salgsinntekter på grunn av ødelagte oljefelt i knyttet til Iraks invasjon i 1990–1991 og den påfølgende Gulfkrigen.

Selskapet er den eneste gjenværende fordringshaveren og kan forvente å få ytterligere 1,1 milliarder dollar utbetalt.

I en FN-resolusjon fra 1991 satte Irak til side en prosentandel fra landets oljeinntekter til kompensasjonsfondet. Andelen er for tiden på 3 prosent, ifølge panelet.

Med den nåværende utbetalingstakten, kommer den siste utbetalingen til å være gjort innen ett års tid.