Levealderen synker i USA

Den gjennomsnittlige levealderen i USA falt med halvannet år i fjor, men med dobbelt så mye blant svarte og amerikanere med latinamerikansk bakgrunn.

USA har ikke siden andre verdenskrig opplevd et så kraftig fall i forventet levealder, konstaterer Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

3,3 millioner amerikanere døde i fjor, langt flere enn noe tidligere år i USAs historie. Rundt 11 prosent av dødsfallene ble tilskrevet koronapandemien.

Mange overdosedødsfall bidro også til å senke den forventede levealderen, særlig blant hvite. Flere drap bidro i mindre grad, men var likevel en betydelig faktor blant svarte, konstaterer CDC.

Den gjennomsnittlige levealderen for amerikanske menn er nå 74 år og seks måneder, mens kvinner kan forvente å leve i 80 år og to måneder.

For amerikanere med latinamerikansk bakgrunn falt forventet levealder i 2020 med hele tre år, mens den blant svarte falt med nesten tre år til 71 år og ti måneder, det laveste på 20 år.