Omstridt coronabehandling vekker oppsikt: – For godt til å være sant

Forskersamfunnet er splittet over de slående resultatene i et nytt coronavirus-studie. Mange mener det er for godt til å være sant. Les mer Lukk

En studie publisert i juni hevder at en testosteron-hemmende medisin reduserer risikoen for alvorlig sykdomsutvikling som følge av covid-19 med 77 prosent.

– Dette er for godt til å være sant, sier forsker Eric Topol fra Scripps Research Translation Institute. Topol er langt fra den eneste eksperten som stiller seg tvilende til et ferskt studie som hevder å kunne redusere risikoen for alvorlig sykdom med 77 prosent.

Historisk gjennombrudd

Den brasilianske studien, som enn så lenge ikke er fagfellevurdert, ble publisert i tidsskriftet Medrxiv i juni. De totalt 645 deltakerne ble delt opp i to grupper, hvor den ene gruppen ble gitt medikamentet proxalutamide og den andre gruppen ble gitt et placebo i en periode på 14 dager. Ifølge studien ble sykehusperioden kortet ned med fem dager og risikoen for alvorlig sykdom og dødsfall stupte. Skulle dette stemme er det et historisk gjennombrudd.

– Det finnes omtrent ingen medisinske behandlinger i historien som har en slik voldsom effekt, sier Topol til Science Magazine.

Nå har studien utløst en intern etterforskning i Brasil, og flere medisinske tidsskrift har avvist studien og den ledende forskeren Flavio Cadegiani. Endokrinologen har tidligere promotert omstridte behandlinger mot covid-19 som ivermectin, azitromycin og ormekur.

(Saken fortsetter under bildet)

Menn er mer utsatt for alvorlig sykdomsutvikling som følge av covid-19, hvor testosteron kan spille en rolle. Les mer Lukk

Menn mer utsatt

Tross skepsisen er det likevel mange forskere som mener at funnene i studien gir mening. Det har vist seg at menn er mer utsatt for alvorlig sykdomsutvikling og dødsfall som følge av covid-19, hvor testosteron kan spille en rolle.

Proxalutamide, som halve testgruppen tok i 14 dager, er foreløpig ikke godkjent for offentlig bruk i de fleste land, men er tidligere blitt testet som behandling mot prostatakreft i blant annet USA. I studien tilknyttet covid-19 slo de brasilianske forskerne seg sammen med en klinikk i California, og de så raskt resultater; man så langt raskere forbedring hos coronasmittede som ble gitt proxalutamide, enn hos dem som mottok placeboen.

I mars i år gikk de i gang med studien som innbefatter folk med alvorlig sykdomsutvikling, og 645 innlagte coronapasienter ved flere brasilianske sykehus sa seg villig til å delta i studien. Ifølge studien mistet om lag halvparten av dem som mottok placebo-medikamentet livet, og om lag 11 prosent av dem som mottok proxalutamide døde. Dette er en reduksjon på 77 prosent. I tillegg ble sykehusoppholdene kortet ned og hadde mindre behov for oksygentilførsel i løpet av behandlingsperioden.

(Saken fortsetter under bildet)

Brasils president Jair Bolsonaro (i midten) har promotert flere omstridte behandlinger mot covid-19, deriblant proxalutamid. Les mer Lukk

– Resultatene er for gode

Studien og alle funnene er for tiden under etterforskning og ettergås av brasilianske forskere og eksperter. Cadegiani og forskerne bak studien tror skepsisen kommer som følge av politiseringen av pandemien i Brasil. Landets president Jair Bolsonaro har gått ut offentlig og vist støtte til medikamentet, samt flere andre omstridte behandlingsmetoder. Cadegiani var i kontakt med The New England Journal of Medicine, som avviste studien, og ønsket svar på hvorfor.

– Svaret var rett og slett at resultatene i studien var for gode. Så gode at tidsskriftet ville avvente publisering til studien var fagfellevurdert, forteller Cadegiani.

Testes i USA og Sverige

Enn så lenge er ikke proxalutamide godkjent for bruk i Brasil, og flere leger har begynt å ta i bruk andre testosteron-dempende medikamenter slik som dutasteride og Bicalutamid. Medikamentene er bare de siste i rekken av flere omstridte behandlingsmetoder gitt til coronasyke i Brasil, og forskere advarer mot å tilby behandlinger som ikke er godkjent for bruk i sammenheng med covid-19.

Nylig begynte biotech-selskapet Kintor rekrutteringen av voksne menn i California til et lignende studie, hvor proxalutamide skal gis til smittede med mildt sykdomsforløp som følge av covid-19. Samtidig tester svenske forskere enzalutamide, et lignende medikament som også brukes til behandling av prostatakreft. Cadegiani og det brasilianske forskerteamet er spente på om studiene vil oppnå samme resultat som deres, og hvilken betydning det kan få for videre bruk av medikamentet.