Amerikanske B-52 skal overfly 30 Nato-land på én dag

Flere amerikanske bombefly av typen B-52 skal fly over store deler av Europa mandag.  Les mer Lukk

Amerikanske strategiske bombefly av typen B-52 skal mandag fly over alle Nato-land på én dag for å vise styrke og samhold, heter det.

B-52-flyene kommer fra Moron-basen i Spania og skal overfly alle de europeiske Nato-landene. Under oppdraget skal bombeflyene etterfylle drivstoff i luften og fly deler av strekket sammen med kampfly fra de enkelte landene.

En tilsvarende øvelse blir gjort i luftrommet over USA og Canada.

– Slike tokt demonstrerer troverdigheten til våre styrker og viser evne til å håndtere et globalt sikkerhetsmiljø som er mer usikkert enn noen gang i vår historie, sier general Jeff Harrigian ved Natos luftkommando og USAs lufthovedkvarter for Europa og Afrika.