Formidabel utfordring å gjenreise Italias økonomi, sier sentralbanksjef

Italia står overfor en formidabel utfordring når landet skal gjenreise økonomien etter coronakrisen med hjelp fra EU-midler, sier landets sentralbanksjef.

Den tredje største økonomien i EU ligger an til å få 191,5 millioner euro i lån og støtte gjennom EUs gjenreisingsprogram fram til 2026. Regjeringen har lovet å bruke pengene – rundt 1.950 milliarder kroner med dagens kurs – på en rekke reformer.

– Den nasjonale gjenreisingsplanen må være en del av en kollektiv innsats for å gjøre noe med Italias strukturelle svakheter og spesifikke faktorer bak den blodfattige økonomiske veksten de siste to tiårene, sier sentralbanksjef Ignazio Visco i sin årstale mandag.

– Mulighetene Italia kan tilby fremtidige generasjoner er avhengige av at reformene og tiltakene i gjenreisingsplanen lykkes. Det er en formidabel utfordring, sier Visco.

– En fremtid basert på offentlige subsidier og insentiver er utenkelig, sier han og peker på statsgjelden som er rundt 160 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, det høyeste nivået siden første verdenskrig.

– Samtidig må støtten til husholdningen og bedriftene reduseres gradvis og først når den økonomiske situasjonen er solid nok, understreker sentralbanksjefen.