Bestanden av utrydningstruet iberisk gaupe øker

Bestanden av den iberiske gaupea, som bare finnes i Spania og Portugal, er mer enn tidoblet de siste 18 årene.

Pantergaupa, også kalt den iberiske gaupa, har i flere år vært på randen av utryddelse.

Totalt ble 414 pantergauper født i 2020, som til sammen førte til 1.111 pantergauper i de to landene, sier den spanske regjeringen.

Dette er en økning fra færre enn 100 i 2002. Det var da den første tellingen av arten ble gjennomført, takket være et program som står for avl i fangenskap for så å sette dyrene fri i naturen.

I en uttalelse sier Miljøverndepartementet i Spania at demografien gir grunn til optimisme. Men de insisterer samtidig på å fortsette innsatsen siden arten ikke er utenfor utryddningsfare.

Verdens naturfond (WWF) har advart mot at pantergaupa kan bli den første store katte-arten som blir utryddet siden sabeltanntigeren døde ut for 10.000 år siden.

I 2015 nedjusterte derimot Verdens naturvernunion dyrets status fra «kritisk truet», den høyeste kategorien før utrydding, til «truet».