Varmere klima kan gjøre dyr mindre fruktbare

Stigende temperaturer påvirker fertiliteten til både dyr og mennesker Les mer Lukk

Forskere advarer om at arter kan forsvinne fordi klimaendringer kan gjøre at de ikke greier å få unger.

Forskere prøver hele tiden å forutse hvilke arter som står i fare for å dø ut på grunn av klimaendringer.

De finner ut av hvor de truede dyrene lever og når de mest sannsynlig vil forsvinne.

I dag mener mange forskere at dyrene ikke klarer å tilpasse seg raskt nok til klimaendringene og at klimaendringer vil snu opp ned på naturen.

Til nå har forskere kanskje vært mest opptatt av hvordan høyere temperaturer vil ta direkte livet av dyr. Det har derimot vært mindre fokus på hvordan varmen tar livet av dyrene indirekte, nemlig ved å påvirke evnen til å reprodusere seg.

Nå har forskere fra England og Sverige sett på saken, og resultatene er ikke oppløftende.

For varmt for bananfluer i 2060

Den nye studien har undersøkt 43 ulike typer bananfluer.

For nesten halvparten av hannfluene var temperaturen som gjorde dem sterile, lavere enn temperaturen som tok livet av dem.

Bananfluen Drosophila lummei ble for eksempel steril ved en temperatur som var fire grader lavere enn grensen for temperaturen den kunne leve i.

Hva betyr dette for fremtiden til bananfluene?

For å svare på dette, sammenlignet forskerne funnene sine med temperaturer som trolig vil være på jorda i år 2060. Det viser seg at mer enn halvparten av stedene med temperaturer som i dag er lave nok til å overleve i, vil være for varme til å holde hannfluene fruktbare.

(Saken fortsetter under bildet)

Høyere temperaturer er en trussel mot fruktbarheten til dyr og insekter, og dermed hele det biologisk mangfoldet, ifølge ny studie. Les mer Lukk

Temperaturer påvirker fruktbarhet

– Vi har lenge visst at fruktbarheten påvirkes av varme. Det er for eksempel en grunn til at pattedyr har testiklene utenfor kroppen, sier Rhonda Snook, professor ved Zoologisk institutt ved Stockholms universitet i en pressemelding.

Hun tror derfor det er sannsynlig at varmen også påvirker andre arter enn bananfluene.

– Insekter kan heller ikke regulere kroppstemperaturen og for dyr som ikke kan reise lange avstander, kan det være vanskelig å finne et kjølig nok sted, sier hun.

Snook er en av de svenske forskerne bak den nye studien.

Høye temperaturer en trussel mot alle arter

En av de andre forskerne bak studien, Tom Price fra Universitetet i Liverpool, mener arbeidet med bananfluene er viktig fordi det understreker hvor stor trussel høyere temperaturer faktisk er for det biologiske mangfoldet vårt.

– Vi har allerede fått meldinger om tap av fertilitet på grunn av varme hos alt fra griser og truts til fisk, blomster og bier – ja, til og med hos mennesker, sier Price i en pressemelding.

Han mener forskningen bekrefter at dette ikke er isolerte hendelser, og at opp til halvparten av alle arter vil være sårbare mot temperaturpåvirket infertilitet.

– Nå må vi prøve å forstå den underliggende genetikken og fysiologien, slik at vi kan forutse hvilke organismer som er mest sårbare, sier Price.

Saken ble først publisert hos Forskning.no