Biden med budsjett som setter gjeldsrekord: Må gripe øyeblikket

President Joe Biden la fredag fram et ambisiøst budsjett som bringer statsgjelden til nye høyder. Her avbildet sammen med førstedame Jill Biden på vei inn i Air Force One at Andrews Air Force Base. Les mer Lukk

Biden-administrasjonen legger fram et budsjett som driver statsgjelden i USA til rekordhøyder. Selv sier presidenten at USA må gripe øyeblikket og tenke nytt.

Joe Biden har ambisjoner om å reformere viktige deler av amerikansk samfunnsliv og legger fram et budsjettforslag på 6.000 milliarder dollar. Enorm statsgjeld, men også økte skatter for næringslivet og de rike er nøkkelpunkter som det blir vanskelig å få kongressen med på.

Fredag ble hovedelementene presentert av president Biden, som sa at USA etter pandemien ikke har råd til å la ting skure og gå som det gjorde før.

– Vi må gripe øyeblikket og bygge en ny amerikansk økonomi, sa han.

Infrastruktur

Biden har tidligere i år langt fram en omfattende infrastrukturpakke og en hjelpepakke for pandemiofre. Fredagens budsjett baker disse satsingsområdene inn i et samlet budsjett der også forsvarspolitikk, sosialpolitikken og diverse offentlige støtteordninger inngår.

Samlet sett gir budsjettet et overblikk over Biden-administrasjonens veivalg for USA de neste årene, en politisk snuoperasjon etter de fire årene med Donald Trump i Det hvite hus.

Som alle budsjetter fra en presidents hånd er det snakk om forslag og utspill som vil bli grundig gjennomgått og endret under behandlingen i Kongressen. Den enorme økningen i statsgjeld vil gi Republikanerne fornyet ammunisjon i sin kritikk av Demokratene om at de bare vil øse ut penger og så skjerpe skattene til skade for økonomien.

Helse og skole

En god del av bakgrunnen for den kraftige veksten er Bidens to store planer, jobbplanen om å oppgradere landets nedslitte infrastruktur og samtidig skape nye jobber, og familieplanen om en sterk oppgradering av USAs helsetjenester, barnehager og skoler.

Planene er et resultat av Bidens visjoner om å bedre vanlige amerikaneres levekår og samtidig gjøre amerikansk økonomi mer konkurransedyktig i en verden som blir stadig mer preget av kampen mot klimaendringer og et grønt skifte.

Budsjettet vil i begynnelsen måtte finansieres gjennom låneopptak, men underskuddet vil etter hvert reduseres når planlagte skatteøkninger over de neste 15 årene slår inn.

Administrasjonens beregninger viser at underskuddet vil vokse til 1.800 milliarder dollar i 2022, enda pandemien trolig er over og økonomien inne i sin raskeste vekst siden 1980-tallet.