Norge og Storbritannia nær gjennombrudd i forhandlingene om en ny frihandelsavtale

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier forhandlingene om en ny frihandelsavtale med Storbritannia er helt i sluttfasen. Her er hun på en Meny-butikk på Røa. Les mer Lukk

Svært lite gjenstår i forhandlingene mellom Norge og Storbritannia om en ny frihandelsavtale. Et gjennombrudd kan komme i løpet av få dager.

Det får NTB opplyst fra sentralt hold på norsk side av forhandlingene.

KrF har lenge holdt igjen i regjeringen for å beskytte norske bønder mot import av billig kjøtt og ost fra Storbritannia.

Men etter det NTB kjenner til, er vurderingen nå at avtalen bør være mulig å lande. Forutsetningen er at det ikke dukker opp krav i tolvte time som gjør at det oppstår et nytt press mot Norge.

Næringsminister Iselin Nybø (V) bekrefter at forhandlingene er helt i sluttfasen.

– Det jobbes intenst for at forhandlingene ferdigstilles så fort som mulig, sier hun.

Hastverk

Hastverket er stort. Det skyldes at regjeringen bare har tre uker på seg til å få avtalen godkjent i Stortinget før valget.

Stortinget avslutter vårsesjonen 18. juni og skal i utgangspunktet ikke tre sammen igjen før i oktober.

Internt i regjeringen er vurderingen derfor at avtalen må legges fram for Stortinget senest neste uke for at den skal kunne behandles på en forsvarlig måte. Men det blir opp til Stortinget selv å bestemme om en så kort behandlingstid kan aksepteres.

Stortinget kan også forlenge sesjonen for å gi de folkevalgte bedre tid til å granske avtalen.

Kjøtt og ost

Det er landbruksvarer som har vært den største utfordringen i siste del av forhandlingene.

Storbritannia skal ha gått inn i prosessen med svært offensive krav om økt tilgang til eksport av britiske landbruksvarer til Norge. Norge har på sin side kjempet for bedre betingelser for eksport av norsk sjømat til Storbritannia, men har ikke ønsket å utsette norske bønder for økt handelspress.

Det er i første rekke britiske krav om importkvoter for storfekjøtt og ost, men også sau og lam, som har skapt bekymring på norsk side.

Situasjonen har vært spesielt utfordrende for KrF, som er i skarp konkurranse med Senterpartiet om velgere i distriktene og frykter å havne under sperregrensa i valget i høst.

For KrF har det derfor vært avgjørende å ikke gi mer på landbrukssiden enn det partiet kan forsvare som rimelig for å få en så stor avtale på plass.

Ikke helt i mål

Etter det NTB kjenner til, var status fredag at det ikke forelå noe ferdig avtaleutkast.

Forhandlingene pågår fortsatt, og forventningen er at en avklaring vil kunne drøye til neste uke. I mellomtida fikk Nybø fredag siste vaksinedose, og næringsministeren er klar til å reise til London på kort varsel hvis det er det som må til.

En talsperson i det britiske handelsdepartementet beskriver samtalene som positive.

– Vi kommenterer ikke pågående forhandlinger, sier talspersonen i en skriftlig uttalelse til NTB.

– Men begge sider ønsker å nå enighet om en ny avtale så snart som mulig.