Stoltenberg: Afghanerne er i stand til å klare seg selv

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener afghanske sikkerhetsstyrker nå er i stand til å klare seg selv i kampen mot Taliban og andre opprørere. Les mer Lukk

Den afghanske regjeringen og afghanske sikkerhetsstyrker er nå sterke nok til å stå på egne bein, mener Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

USA og Nato er i ferd med å trekke sine styrker ut av Afghanistan, 20 år etter at Taliban ble styrtet og en allianse av krigsherrer og opprørere kom til makten i Kabul.

– Jeg tror at også afghanerne innser at vi har vært der i 20 år og at vi har investert mye penger og blod i Afghanistan, sier Stoltenberg.

– Afghanerne har kommet et langt stykke på vei, både når det gjelder å bygge opp sterke og kapable sikkerhetsstyrker, men også når det gjelder sosial og økonomisk framgang. På ett eller annet tidspunkt må afghanerne ta det hele og fulle ansvaret for fred og stabilitet i sitt eget land, sier han.

Taliban er imidlertid på frammarsj og kontrollerer nå rundt halvparten av landet. De siste ukene har de tatt kontroll over flere nye områder.

Stoltenberg understreker at Nato-landene fortsatt vil bistå Afghanistan, både med økonomisk støtte til sikkerhetsstyrkene og med sivile eksperter som skal gi råd til myndighetene.

– Nato vurderer også muligheten for å bidra med en eller annen form for trening av de afghanske sikkerhetsstyrkene utenfor landet, men det er ikke tatt noen endelig beslutning om dette, sier han.