Biden foreslår rekordstort budsjett

President Joe Biden blir tatt imot av kongressrepresentanten Marcy Kaptur under et besøk i Cleveland i Ohio torsdag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB Les mer Lukk

President Joe Bidens planer om enorme investeringer i infrastruktur, utdanning og helse skyver statsbudsjettet opp til rekordhøye 6.000 milliarder dollar.

Forslaget, som Biden legger fram fredag, innebærer det høyeste nivå på føderale utgifter siden annen verdenskrig.

Det innebærer også at det årlige budsjettunderskuddet kommer opp i over 1.300 milliarder dollar, skriver New York Times.

Ifølge dokumentene avisa har sett, planlegges det for en økning av statsbudsjettet til 8.200 milliarder dollar fram mot 2031.

To enorme planer

En god del av bakgrunnen for den kraftige veksten er Bidens to store planer, jobbplanen om å oppgradere landets nedslitte infrastruktur og samtidig skape nye jobber, og familieplanen om en sterk oppgradering av USAs helsetjenester, barnehager og skoler.

Planene er et resultat av Bidens visjoner om å bedre vanlige amerikaneres levekår og samtidig gjøre amerikansk økonomi mer konkurransedyktig i en verden som blir stadig mer preget av kampen mot klimaendringer og et grønt skifte.

Budsjettet vil i begynnelsen måtte finansieres gjennom låneopptak, men underskuddet vil etter hvert reduseres når planlagte skatteøkninger over de neste 15 årene slår inn.

Administrasjonens beregninger viser at underskuddet vil vokse til 1.800 milliarder dollar i 2022, enda økonomien trolig er inne i sin raskeste vekst siden 80-tallet etter pandemien.

Høyeste gjeld noensinne

Det betyr imidlertid at den totale statsgjelda vokser til 117 prosent av BNP i 2031. Allerede i 2024 vil den være høyere enn noensinne i amerikansk historie, høyere enn under annen verdenskrig.

For å gjøre USA mer konkurransedyktig og mer rettferdig for befolkningen vil Biden investere i utbygging og reparasjon av veier, broer og vannledninger, bredbånd, ladestasjoner for elektriske biler og avansert industriforskning, og også i overkommelig barnepass, barnehager for alle, betalt fri og en rekke andre sosiale tiltak.

Forsvarsbudsjettet skal også vokse, men forsvarsbudsjettets andel av den totale økonomien vil etter planen synke.