Rapport: Færre bier og sommerfugler truer EUs matvaresikkerhet

Nedgangen i antall bier og sommerfugler truer vår overlevelse og naturen som helhet, sier miljøkommissær Virginijus Sinkevicius. Les mer Lukk

Nedgangen i antall bier og sommerfugler er fortsatt alvorlig. Den kan true EUs matsikkerhet, viser en statusrapport fra EU-kommisjonen.

Det er fremdeles en nedgang i populasjonen blant hver tredje bie- eller sommerfuglart. Hver tiende art er utrydningstruet.

En bie samler nektar på hvitveis.

Pollinatorer er viktig for landbruket. Ifølge rapporten er 80 prosent av avlingene og ville blomster helt eller delvis avhengige av disse pollinatorene.

– Den alarmerende tilbakegangen av insekter som pollinerer avlinger og ville planter, utgjør en risiko for matsikkerheten og truer vår overlevelse og naturen som helhet, sier miljøkommissær Virginijus Sinkevicius i en pressemelding.

I rapporten konstateres det at noen av tiltakene som er gjort etter 2018 har hatt effekt, men at de ikke er tilstrekkelig og at det må gjøres mer.