Ni måneders fengsel for antijødisk hærverk

En 28 år gammel mann med tilknytning til en høyreradikal gruppe er dømt til ni måneders fengsel for hærverk mot en jødisk gravplass i Randers i Danmark.

Hendelsen fant sted i november 2019 på årsdagen for Krystallnatten.

Til sammen 84 gravsteiner på Østre Kirkegård i Randers var utsatt for vandalismen. Mange av gravsteinene var tilsølt med grønn maling, seks var veltet og på en av dem var det klistret en jødisk davidsstjerne med det tyske ordet for jøde – jude. I tillegg var det festet en davidsstjerne på en bank i nabolaget.

En medtiltalt mann er tidligere dømt til fengsel i ett år. Begge de to mennene skal ha hatt forbindelse til gruppen Nordfront.

De to ble funnet skyldige da saken gikk for retten i fjor høst, men dommen mot 28-åringen ble utsatt i påvente av resultatet fra en psykisk undersøkelse.