«Drastiske klimatiltak» lønner seg, ifølge økonomer

Antarktis er åsted for mye forskning på naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Det er også helt fritt for coronavirus. Foto: Shutterstock Les mer Lukk

Kostnader som følge av klimaendringene vil være langt større enn kostnadene ved å kutte utslippene av klimagasser raskt, heter det i et opprop fra 700 økonomer.

I en omfattende internasjonal studie oppga nesten tre firedeler av de spurte økonomene at «umiddelbar og drastisk» handling kreves for å begrense skadevirkningene av klimaendringene.

De advarer mot at kostnadene som følge av ikke å kutte utslippene raskt, vil vokse eksplosivt og raskt bli på flere tusen milliarder dollar i året.

– Sterke økonomiske argumenter for umiddelbare grep

– Disse funnene viser at det er sterke økonomiske argumenter for umiddelbare grep, sier økonomisjef Peter Howard ved Institute for Policy Integrity ved NYU School of Law, som gjennomførte undersøkelsen.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: – Menneskeheten kan bukke under som følge av klimaendringer

Your browser doesn't support HTML5 video.

– Menneskeheten kan bukke under som følge av klimaendringer Les mer Lukk

89 prosent av dem oppga at de tror klimaendringene vil forverre den globale ulikheten, og de var nesten samstemte i at gevinstene av nullutslipp innen midten av århundret i overveldende grad vil være større enn kostnadene.

– Klimaendringene vil være dyre, muligens i ødeleggende grad

– Folk som bruker karrieren sin på å studere økonomien vår, er enige om at klimaendringene vil være dyre, muligens i ødeleggende grad, sier økonomisjef Peter Howard.

Økonomer har i årevis vært delt i spørsmålet om kostnad og nytte når det kommer til finansiering av klimatiltak. Forfatterne av studien sier de håper funnene vil veilede folkevalgte når de utarbeider klimapolitikk.

Video: Havforskere frykter masseutryddelse: – 60 prosent av fiskeartene kan stå i fare

Your browser doesn't support HTML5 video.

Havforskere frykter masseutryddelse: – 60 prosent av fiskeartene kan stå i fare Les mer Lukk