Seks barn døde under lek med håndgranat i Uganda

Seks barn er døde etter at en håndgranat de lekte med i et skogsområde nordvest i Uganda, eksploderte.

Tre barn døde på stedet, mens tre døde under transport til sykehuset i Adjumani.

– Barna lekte i skogen tirsdag ettermiddag da de fant en granat. Den eksploderte da de lekte med den, sier, sier Josephine Angucia, talsperson for det lokale politiet.

Granaten skal stamme fra en tid da den fryktede opprørsgruppen Herrens motstandsarmé herjet i området. Ytterligere fem barn ble skadd og er behandlet på sykehus.