Ledigheten i USA faller

Ledigheten i USA er fallende, men fortsatt på et høyt nivå med 847.000 nye ledige registrerte den siste uken.

Koronapandemiens press på økonomien fortsetter å prege arbeidsdmarkedet, viser tallene fra arbeidsdepartementet i Washington.