Klimakrise vekker dyp bekymring i global FN-undersøkelse

Klimakrisen skaper stor internasjonal bekymring, viser en ny omfattende FN-undersøkelse med 1,2 millioner respondenter. Les mer Lukk

Den globale grasrotbevegelsen for klimahandling vinner stadig mer fram, viser en ny omfattende undersøkelse fra FN.

1,2 millioner mennesker har deltatt i den globale FN-undersøkelsen, og nesten to tredeler av dem mener at menneskeheten står overfor en alvorlig klimakrise, opplyser forskere fra FNs utviklingsprogram (UNDP) og Oxford-universitetet.

– Bekymringen over klimakrisen er langt mer utbredt enn vi har vært klar over, sier sosiolog Stephen Fisher ved Oxford-universitetet, som er en av forskerne bak studien.

Vil ha koordinert handling

Undersøkelsen er gjennomført i 50 land blant unge og gamle, fattige og rike. De ble også bedt om å ta stilling til forskjellige politiske muligheter og reaksjoner på klimakrisen.

– Det store flertallet av dem som anerkjenner en alarmerende klimakrise, ønsker rask og koordinert handling, sier Fischer.

Over 80 prosent av de spurte i Storbritannia, Italia og Japan uttrykte dyp bekymring for klimakrisen og global oppvarming, mens mer enn 75 prosent i Frankrike, Tyskland, Sør-Afrika og Canada gjorde det samme.

Klimabevegelse vinner fram

Meningsundersøkelsen er gjennomført via en app som har gitt forskerne tilgang til demografiske grupper som normalt ikke ville ha deltatt i slike undersøkelser.

Resultatene tyder på at den globale grasrotbevegelsen for klimahandling vinner stadig mer fram. Bevegelsen fikk for alvor stor internasjonal oppmerksomhet i 2019, blant annet inspirert av den svenske aktivisten Greta Thunberg som den gang var 16 år.

Corona-fokus

Dette skjer til tross for at coronapandemien har stjålet det meste av folks oppmerksomhet det siste året og skjøvet klimakrisen i bakgrunnen.

Global oppvarming fører blant annet til mer ekstreme og farlige værforhold og får verdenshavene til å stige.

Økende temperatur på jorda fører til nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet.