Dommeravgjørelse i USA: Folketelling må fortsette

En dommer i USA har stanset Trump-regjeringens beslutning om å avslutte årets folketelling ved utgangen av september.

I stedet må tellingen fortsette til slutten av oktober, fastslår den føderale dommeren Lucy Koh i California i en midlertidig forføyning.

Koh mener Trump-regjeringens korte tidsfrist trolig ville ført til feilaktige resultater. Dette kan igjen påvirke antall representanter som de ulike delstatene har i Kongressen.

Dommeren lot seg dermed overbevise av argumentene til borgerrettsgrupper og lokale myndigheter, som har saksøkt etaten som har ansvaret for folketellingen. De har blant annet argumentert med at den korte tidsfristen ville gjøre det vanskelig å fange opp minoritetsgrupper.

Opprinnelig var det meningen at folketellingen skulle være ferdig i slutten av juli, men tidsplanen ble endret som følge av coronapandemien.

Folketellinger i USA gjennomføres hvert tiende år. De påvirker størrelsen på føderale overføringer til delstatene, i tillegg til fordelingen av kongressrepresentantene.