Svensk BNP falt med 8,3 prosent

Coronakrisen har rammet svensk økonomi hardt. På Nordby Shoppingcenter i Strömstad er det lite kunder. Les mer Lukk

Brutto nasjonalprodukt i Sverige krympet med 8,3 prosent i andre kvartal, viser reviderte tall. Det er et litt mindre fall enn i den første beregningen.

Den foreløpige utregningen fra Statistiska centralbyrån (SCB) viste nemlig et fall på 8,6 prosent i andre kvartal. Disse tallene er sammenlignet med første kvartal.

– Dette kvartalet er på mange måter historisk. Nedgangen er bred og det handler om store tall, for eksempel falt eksporten med drøyt 18 prosent og husholdningen med neste åtte prosent, sier Helena Kaplan, enhetssjef i SCB i en pressemelding.

Sammenligner man med samme periode i 2019 falt svensk BNP med 7,7 prosent.

I første kvartal vokste BNP i Sverige med 0,2 prosent, mens andre kvartal har vært preget av coronapandemien. Husholdningenes forbruk i Sverige falt med 7,7 prosent sammenlignet med kvartalet før, mens offentlig forbruk falt med 2,4 prosent. Eksporten har falt med nesten en femdel.

Danmarks brutto nasjonalprodukt falt med 7,4 prosent i andre kvartal, mens fallet i Norge var på 6,3 prosent. I Finland var fallet ifølge foreløpige tall på bare 3,2 prosent.