Finner ikke kilden til forhøyet radioaktivitet over Nord-Europa

Bildet er av atomkraftverket i Fessenheim, østlige Frankrike. Det er Frankrikes eldste kraftverk, og skal stenges i løpet av juni. Les mer Lukk

Kilden til økt radioaktivitet i atmosfæren over Nord-Europa er fortsatt ukjent og atomenergibyråene fortsetter å søke etter årsaken.

En liten økning av radioaktivitet over Nord-Europa ble påvist av flere overvåkningsstasjoner i Finland, Sverige og Norge i første halvdel av juni.

Senere meldte Organisasjonen for prøvestansavtalen det samme. Det internasjonale atomenergibyrået bekrefter i dag at nivåene ikke utgjør en fare for mennesker. Kilden er likevel fortsatt ukjent.

Stoffene det er registrert høyere nivåer av, er cesium-134, cesium-137, kobolt-60 og ruthenium-103. Norge har registrert jod-131.

DSA: – Lite å gå på

I Norge har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) ikke registrert noen uvanlige målinger siden starten av juni.

– Med tanke på at vi har registrert kun jod-131, og ikke de andre stoffene, kan det tyde på at det er to forskjellige kilder til stoffene, sier Monica Dobbertin, seniorrådgiver og fungerende seksjonssjef i DSA.

– Men det er svært lite å gå på foreløpig, med tanke på å finne de, sier hun.

Hun understreker at nivåene det er snakk om er svært lave, og ikke utgjør en fare for mennesker, men det er likevel viktig å finne årsaken.

Cesium-134 og 137 er vanlige produkter av kjernefysisk fisjon, og har en halveringstid på 2,1 år og 30 år. De er en stor kilde til forurensning av miljøet med radioaktivitet.

Kobolt-60 brukes i industrien i måleinstrumenter og i stråleterapi. Den lages ved å bombardere vanlig kobolt (kobolt-59) med nøytroner i en atomreaktor.

29 land uten hendelser

29 land har gitt det internasjonale atomenergibyrået frivillig beskjed om at de ikke har noen hendelser på sine territorier som kan være kilden. Disse er;

Albania, Østerrike, Belgia, Bosnia og Herzegovina, Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spania, Sverige, Tyrkia, Ukraina, Storbritannia, Algerie, Georgia, Tadsjikistan og De forente arabiske emirater.

Organisasjonen for prøvestansavtalen publiserte et bilde for noen dager siden med mulig kilde til de radioaktive isotopene skravert i gult.

Russland: – Alt innenfor normalen

Den russiske talsmannen Dmitrij Peskov sa mandag at det statlige ROSATOM har «ikke registrert noen nød-hendelser nordvest i Russland» og at atomkraftverkene ved Sankt Petersburg og på Kola-halvøya fungerte som normalt med strålingsnivåer innenfor normalen.