Flere navn på EUs sanksjonsliste mot Venezuela

EU-rådet har lagt til elleve tjenestemenn på listen over personer som er ilagt sanksjoner og restriksjoner i Venezuela.

Med den nye utvidelsen er det nå 36 personer som er underlagt tiltak som reiseforbud og frys av eiendeler. Rådet understreker at sanksjonene er rettet mot enkeltpersoner og ikke den generelle befolkningen i Venezuela.

Listen omfatter personer som har hatt «en rolle i handlinger og beslutninger som undergraver demokratiet og rettsstaten», heter det i en uttalelse fra rådet.

EU forbyr også våpenhandel med Venezuela og handel med utstyr som kan brukes til undertrykking internt i landet.