9 millioner kan ha vært koronasmittet i USA alt i mars

Det fantes nesten 9 millioner tilfeller av covid-19 i USA allerede i begynnelsen av mars, ifølge amerikanske forskere.

Det er et langt høyere tall enn de knapt 2,4 millioner tilfellene av koronasmitte som hittil er registrert.

Forskerne baserer konklusjonen på en analyse av antallet personer som søkte pleie for influensalignende symptomer i USA i perioden 8. til 28. mars, men som verken hadde vanlig influensa eller en annen kjent infeksjon.

Ved å sammenligne antallet med et gjennomsnitt for samme periode de siste ti årene, kunne forskerne se en kraftig stigning, og ved hjelp av ytterligere analyser av blant annet utbredelsesmønster mener de å kunne knytte funnene til covid-19.

Resultatene sammenfaller på flere vis med en lignende analyse av sykdomsforløpet i Frankrike, skriver forskerne i sin artikkel som er publisert i tidsskriftet Science Translational Medicine og omtalt av blant andre CNN.