Store havdyp varmes opp

Silda legger egg på havbunnen, og noen av eggene blir mat for andre arter som lever der. Les mer Lukk

Sakte, men sikkert påvirkes dyphavet av den globale oppvarmingen. Konsekvensene kan bli dramatiske for mange ulike arter. 

I en ny studie undersøkes det hvordan stigende temperaturer ved havoverflaten gradvis brer seg nedover i havet.

De enorme vannmassene gjør at prosessen tar lang tid. Til gjengjeld er den nærmest umulig å stanse når den først er i gang.

– Marine arter i dyphavet vil stå overfor økende trusler fra oppvarmingen mot slutten av dette århundret, uansett hva vi gjør nå, sier professor Anthony Richardson ved University of Queensland til avisa The Guardian.

Trenger stabile forhold

Selv om verdens klimautslipp skulle bli kraftig redusert, vil oppvarmingen av de store havdypene skyte fart i andre halvdel av århundret.

Arter som lever dypt nede i havet, er i utgangspunktet vant med svært stabil temperatur. Konsekvensene kan derfor bli dramatiske når temperaturen for alvor begynner å stige.

I tillegg er det et problem at oppvarmingen skjer i ulikt tempo på forskjellige havdyp.

Drar i forveien

Arter flytter seg ofte til nye, kjøligere områder når havvannet blir varmere. Men fisk som svømmer opp mot overflaten for å finne mat, risikerer at maten en dag er borte.

Grunnen er at byttedyrene kan ha «dratt i forveien» mot kjøligere strøk fordi oppvarmingen ved overflaten går raskere.

Det nye studien av havoppvarmingen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Climate Change. En av artene som kan bli rammet av ujevn oppvarming, er tunfisk – siden den lever opptil 1 kilometer nede i havet, men svømmer opp mot overflaten for å spise plankton.