Kloakktesting kan gi kunnskap om koronaspredning

Testing av kloakk og avløpsvann kan gi verdifull informasjon om spredingen av koronaviruset, mener forskere. Dette er det norskeide avløpsrenseanlegget Cambi i Kinas hovedstad Beijing. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Les mer Lukk

Analyser av kloakk kan gi verdifull informasjon om hvordan koronaviruset sprer seg – for eksempel om en ny virusbølge er på vei, mener forskere.

Helt siden starten av pandemien har forskere verden rundt sporet koronautviklingen via kloakkvannet. Siden det første utbruddet i Kina har forskerne nemlig vært klar over at spor av covid-19 finnes i avføringen til dem som er smittet.

Fra Brisbane i Australia til Amsterdam i Nederland har forskere funnet genetisk materiale fra koronaviruset i avløpsvannet.

Varslingssystem

En studie av kloakkvannet i Paris, som et team ledet av professor Vincent Marechal ved Sorbonne-universitetet står bak, viser at økningen av genetisk materiale fra koronaviruset i vannet fulgte nøyaktig samme kurve som koronadødsfallene.

Marechal ber nå om at det etableres et varslingssystem basert på nasjonale kloakkprøver i Frankrike, noe som kan bidra til å avdekke en mulig ny bølge i koronapandemien.

Gitt at mange smittede ikke har symptomer, kan vanntesting avsløre om viruset har nådd områder som hittil har gått fri fra pandemien, påpeker han. En overvåking i avløpsvann kan nemlig fange opp virusspredningen før befolkningen utvikler symptomer.

– Dette vil gjøre det mulig å innføre tiltak som vil gi oss tid, noe som er en nøkkel i denne epidemien, sier professoren.

– Stort potensial

I Australia er forskerne entusiastiske og mener at testing av kloakk har stort potensial.

– Dette kan bli brukt som et verktøy for tidlig varsling og overvåking av pandemien, sier Warish Ahmed fra det offentlige forskningsinstituttet CSIRO.

Slike tester kan blant annet vise hvilken effekt tiltak som nedstengning faktisk har, mener han.

– Tilgang til slike data kan danne grunnlag for et overvåkingssystem for å identifisere områder der det er utbrudd av covid-19 uten at man trenger å teste hele befolkningen, sier Ahmed.

Også i Norge og Norden har forskere for lengst rettet blikket mot kloakken. Allerede i mars sendte Norsk institutt for vannforskning (Niva), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Karolinska Institutet og Veterinærinstituttet en søknad til Forskningsrådet om midler til å analysere kloakkvannet.

Men til nå er det ikke kommet noe svar på søknaden, opplyser Niva til NTB.

Ber WHO etablere nettverk

Siden vanntesting også er relativt billig, kan dette være viktig i land som ikke har råd eller mulighet til utstrakt testing av befolkningen, påpeker Marechal.

– Dette vil være av stor viktighet i Afrika, sier han.

Den franske professoren har nå bedt Verdens helseorganisasjon (WHO) om å etablere et verdensomspennende nettverk for virusanalyser av kloakkvann.