Tankesmie: – Land overhørte faresignaler

Mange land overhørte faresignaler og internasjonale råd i den første fasen av koronapandemien, ifølge en tysk militær tankesmie.

En vurdering av den tidlige fasen ble onsdag publisert av forsvarsinstituttet GIDS.

– Avhengig av politisk kultur, så har ulike land delvis ignorert eller til og med benektet de tidlige faresignalene, sier Christian Haggenmiller ved GIDS.

I USA og andre vestlige land er Kina blitt sterkt kritisert for sin håndtering av starten av virusutbruddet. Haggenmiller viser i stedet til USA som et eksempel.

– De har svært omfattende kapasitet for tidlig registrering av helsetrusler, både militært og sivilt, og de forsto raskt utviklingen rundt covid-19. Men det ble ikke prioritert av den nåværende politiske ledelsen, sier Haggenmiller.