Forsvaret i Canada vil verne landet mot virus

Militæret i Canada lover å bidra i kampen mot koronapandemien.

– I dag er vårt oppdrag, ved siden av det væpnede forsvaret av Canada, å beskytte vår og canadiernes helse og å være forberedt når vi blir bedt om å bistå, sier forsvarssjef Jonathan Vance.

Han sier militære enheter vil bli utplassert både til sjøs, langs veiene og i lufta for å støtte myndighetene i kampen mot pandemien.