Klimaendringer: 300 millioner i faresonen innen 2050

En oversvømt gate i Mumbai i India. En ny studie viser at antall mennesker i flomutsatte områder langs kysten, kan tredoble seg fram mot 2050. Les mer Lukk

En ny studie viser at antall mennesker som bor i flomutsatte områder langs kysten, kan øke til 300 millioner innen 2050.

Forskerne har tatt i bruk kunstig intelligens for å gjøre de nye beregningene, som viser at langt flere mennesker bor i flomutsatte områder langs kysten enn tidligere antatt.

Det er asiatiske land som er mest sårbare, ifølge studien, som er publisert i forskningstidsskriftet Nature Communications. Mer enn to tredeler av den flomutsatte befolkningen bor i Kina, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia og Thailand.

Forskerne skriver at 100 millioner mennesker allerede i dag bor i områder som står i fare for å bli oversvømt.

Men global oppvarming i kombinasjon med befolkningsvekst gjør at tallet ligger an til å bli tredoblet innen 2050.