Øgler spiser mer usunt når temperaturen øker 2 grader

En leopardgekko, medlem av øglefamilien som lever i ørkenstrøk som insektetere og til dels spiser invertebrater (virvelløse dyr) som skolopendere og edderkopper. De kan også unntaksvis ta små virveldyr som unge firfisler og unger av gnagere. Men ved global oppvarming, vil de muligens endre kosthold. Illustrasjonsfoto: Doug Finger / AP / NTB scanpix Les mer Lukk

Ved klimaendringer som tilsvarer global oppvarming på bare 2 grader, endrer voksne reptiler spisevanene sine. De spiser mindre plantebasert og mer usunt.

Øgler spiser stort sett insekter, inkludert mange planteetende, som gresshopper, og rovdyrinsekter, som edderkopper og biller. Men når det blir varmere, tenderer reptilene til å foretrekke de næringstette insektene som selv har basert seg på «kjøtt» og dropper «vegetarføde».

En endring i spisevaner hos reptiler grunnet klimaendringer, kan i neste omgang forstyrre spisevaner lenger opp i næringskjeden, påpekes det i en ny forskningsrapport, som publiseres onsdag i forskningsjournalen Proceedings of the Royal Society B.

Kortere levetid

Hovedforfatter bak studien Elvire Bestion sier hun ble overrasket over resultatene. Et annet oppsiktsvekkende funn er at når kostholdet blir mindre variert, endrer bakteriefloraen i øglenes mage seg og blir mye også mindre variert, noe som igjen påvirker immunsystem og medfører kortere levetid.

– Bakteriefloraen i magen er knyttet til en rekke viktige funksjoner i organismer, inkludert fordøyelse og immunforsvar, skriver Bestion i en epost til AFP.

– Endringen i kostholdet ble knyttet til lavere overlevelse blant voksne øgler, men det er vanskelig å si akkurat hvorfor det er slik, skriver hun.

En årsak annen kan være at det er langt flere planteetende insekter å ta av. Når øglene fikk et varmere miljø og plutselig helst ville spise rovdyrinsektene, de det er færre av, ble det mer konkurranse om maten.

Varm verden

Det er også usikkert hvorfor dyrene bytter spisevaner når det blir varmere.

– En av våre hypoteser er at i et varmere klima trenger øglene mer næringsrik mat for å oppfylle alle behov og derfor bytter til et kosthold mer basert på virvelløse dyr, som selv spiser andre insekter og smådyr, sier Bestion.

Den globale klimaavtalen vedtatt i Paris 12. desember 2015 har som mål å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Dyrene ble utsatt for en temperaturøkning på 2 grader celsius.

– Vi viser at mekanismene rundt klimakonsekvenser er mer kompliserte enn bare en direkte effekt av temperatur på ett dyr, sier Bestion, med henvisning til at reptilenes oppførsel vil kunne påvirke resten av næringskjeden.