Grunnvannet i Danmark trues av tørke

Selv om sommeren så langt har vært både mindre varm og våtere enn i fjor, trues grunnvannet i Danmark av tørke.

Bakken er like tørr som på samme tid i fjor, skriver det danske fagbladet Ingeniøren.

For første gang siden 1990-årene befinner landet seg i en årelang tørkeperiode, noe som innebærer at grunnvannet synker for hver dag som går.

Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fra Geus – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – opplyser at restriksjoner på vannbruken kan bli innført i nær framtid.

I 2017 så det imidlertid lyst ut for landets vannreserver ettersom det regnet mye, også i sommermånedene. Men i 2018 endret været seg, og i løpet av sommeren falt det så lite regn at den påfølgende vinteren ikke kunne kompensere for tapet av grunnvann.

Ett år senere er situasjonen omtrent den samme. Og det er ikke bare mangelen på nedbør som presser vannreservene. Når vannstanden i havet stiger på grunn av klimaendringene, medfører det økt risiko for at havvann siger inn i ferskvannsresverene ved Danmarks kyst.

Hvis det skjer, blir ferskvannet salt og ubrukelig som drikkevann, ifølge ekspertene.