Forsker: – En samfunnsmessig og økologisk krise i verden

Svært mange insekter og andre arter er truet av utryddelse. En omfattende rapport om tap av arter og andre miljøproblemer fullføres i Paris denne uka. Rapporten skal offentliggjøres 6. mai. Illustrasjonsfoto: Michael Probst / AP / NTB scanpix Les mer Lukk

En av tidenes mest omfattende rapporter om planetens tilstand og utrydningstruede arter fullføres i Paris denne uka.

Rapporten er den største så langt fra Det internasjonale naturpanelet (IPBES).

– Jeg vil si at dette er den mest omfattende gjennomgangen av tilstanden til naturen og menneskehetens plass i den, framholder panelets leder Robert Watson overfor BBC.

Resultatet av arbeidet offentliggjøres 6. mai. Nyhetsbyrået AFP har imidlertid fått tilgang til et utkast til rapportens sammendrag.

En av konklusjonene her er at opptil én million arter i verden kan bli truet av utryddelse. For mange av dem kan dette skje i løpet av de neste tiårene.

Fakta om naturpanelet IPBES:  

* Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ble opprettet i 2012.

* Formålet er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold.

* Rundt 130 land er i dag medlemmer av IPBES. Landene utgjør naturpanelets øverste beslutningsorgan.

* Om lag tusen forskere fra hele verden deltar i arbeidet med IPBES' rapporter. Både land og ulike organisasjoner kan foreslå nye forskere som de mener bør delta.

* Rapportene skal gi politikerne et bedre grunnlag til å ta beslutninger om forvaltning av naturressurser.

* IPBES fungerer på en måte som minner om FNs klimapanel, som sammenfatter og oppsummerer forskning om menneskeskapte klimaendringer.

* Naturpanelet offentliggjør 6. mai en av de mest omfattende rapportene om naturens tilstand noensinne.

(Kilder: IPBES , NTB)

– Handlingsrommet lukker seg

FN-panelet IPBES ble opprettet i 2012 med inspirasjon fra FNs klimapanel. Oppgaven er å undersøke tap av artsmangfold og andre miljøproblemer som ikke omfattes av arbeidet til klimapanelet.

Rundt 150 forskere og eksperter har utarbeidet den nye rapporten, som sammenfatter forskning og kunnskap om ulike miljøproblemer.

Rapportens sammendrag – «summary for policymakers» – skal denne uken gjennomgås i Paris av forskere og representanter fra myndighetene i en lang rekke land.

– Handlingsrommet er i ferd med å lukke seg, sa Watson da møtet i Paris begynte mandag.

Han advarte om at ødeleggelse av natur truer menneskeheten i minst like stor grad som menneskeskapte klimaendringer.

Aktuelt: – Longyearbyen blir raskere varm enn noen annen by på jorden

Rammer mennesker

Professoren og økonomen Unai Pascual, en av rapportens hovedforfattere, peker på at ødeleggelse av natur også rammer mennesker.

– Endringer i samfunnet og miljøet er mye tettere knyttet til hverandre enn vi tidligere har gitt uttrykk for, sier Pascual til BBC.

Han mener skadene på verdens natur utgjør en økologisk krise som også har utviklet seg til en samfunnsmessig krise.

Et eksempel på hvordan endringer i naturen påvirker samfunnet, er når tap av bier og andre pollinerende insekter skaper problemer i jordbruket.

Luftforurensing koster svært mange mennesker livet hvert år. Det samme gjør mangel på rent drikkevann.

Aktuelt: Regnskog hogges ned i høyt tempo

– Masseutryddelsen har begynt

Skadene på naturen er allerede dramatiske, og den samlede vekten av alle verdens ville pattedyr skal så langt ha sunket over 80 prosent.

Tidligere i år varslet insektforskere om at en stor del av verdens insektarter er i rask tilbakegang og på sikt truet av utryddelse. De advarte om katastrofale konsekvenser for «planetens økosystemer og menneskehetens overlevelse».

En del forskere mener en masseutryddelse av arter allerede er i gang – eller nær forestående.

– Jeg synes ikke det er noen overdrivelse. Masseutryddelsen er allerede i gang, og den er forårsaket av mennesker, sa Robert Watson til NTB i 2017.

Utryddelse av arter, klimaendringer og utslipp av klimagasser er i noen tilfeller tett knyttet til hverandre. Et eksempel er ødeleggelse av regnskog, som både fører til klimautslipp og tap av leveområder for mange dyr og planter.

Etter hvert som temperaturen på jorda stiger, kan tropiske land bli mer utsatt for skogbranner som fører til at enda mer av regnskogen forsvinner.

Politikk:Elvestuen skvises mellom partiet og tre globale trusler