Tyskere stadig mer skeptiske til asylsøkere

Tyskere blir stadig mer negative til asylsøkere, mens fordommene mot andre minoriteter blir mindre, viser ny undersøkelse.

54,1 prosent av de spurte oppgir nå å ha negative holdinger til asylsøkere, mot 44 prosent i 2014, viser en undersøkelse utført av Friedrich-Ebert-stiftelsen.

Tyskland opplevde stor tilstrømming av asylsøkere i 2016, da nesten 746.000 ankom landet. I fjor var antallet sunket til 186.000.

Mens andelen som er negative til asylsøkere øker, viser undersøkelsen at intoleransen mot minoriteter som homofile og hjemløse er blitt mindre.

Undersøkelsen viser samtidig at stadig flere tyskere, 46 prosent, tror at «hemmelige organisasjoner» har en betydelig innflytelse på politiske beslutninger som fattes i Tyskland.

Nesten hver fjerde spurte er også overbevist om at tyske medier og politikere samarbeider og har en felles agenda.

Undersøkelsen viser ellers små forskjeller i unge og eldre tyskeres syn, mens forskjellene er langt større mellom øst og vest. Motstanden mot immigranter og muslimer er langt større i øst, der det også er flere som etterlyser mer autoritært styre i Tyskland.

Fagorganiserte tyskere viser seg ellers å være mer høyreorienterte en de som ikke er fagorganiserte, går det fram av undersøkelsen fra Friedrich-Ebert-stiftelsen, som har bånd til det sosialdemokratiske partiet SDP.