Norsk tråler i kontroll i Russland

Den norske tråleren Arctic Swan er blitt beordret inn til Murmansk til kontroll. Håpet et at fartøyet skal komme i fiske så raskt som mulig.

Fartøyet hadde kun vært i fiske i få dager og måtte avbryte dette på grunn av motorproblem, melder bransjeorganisasjonen Fiskebåt.

– Fartøyet har rapportert korrekt kvantum, men det er usikkerhet knyttet til korrekt anvendelse av omregningsfaktor. Vi håper fartøyet raskt kan komme i fiske igjen, sier reder Einar Jan Remøy.

Rederen presiserer at i den grad det er gjort en formalfeil, så må rederiet ta ansvaret for det. Samtidig understreker han at det er rapportert inn korrekt kvantum for de få dagene som Arctic Swan fisket i russisk sone.

Arctic Swan har et mannskap på 17 personer, og Remøy melder at mannskapet har det bra og er ved godt mot.

Ifølge Vestlandsnytt var tråleren framme i den russiske havnebyen natt til onsdag, og etter hva avisa erfarer, skal den ha fått valget mellom å gå selv eller å bli tauet inn.

Til Sysla opplyser administrerende direktør Audun Måråk i Fiskebåt at tråleren ikke er tatt i formell arrest.

Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at generalkonsulatet i Murmansk gir konsulær bistand til kapteinen og mannskapet.