Rapport: Tusenvis av overgrep mot migranter i USA

Det amerikanske helsedepartementet har mottatt nær 5.000 klager om seksuelle overgrep og trakassering av migrantbarn i amerikanske leirer de siste årene.

Ifølge myndighetene gjelder klagene tilfeller som skal ha funnet sted mellom oktober 2015 og september 2018.

Et flertall av klagene gjelder anklager om seksuelle overgrep utført av migrantbarn mot andre migrantbarn. Men rapporten inneholder også 178 tilfeller hvor voksne ansatte ved migrantleirer angivelig har forgrepet seg på mindreårige migranter.

Det amerikanske helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for titusenvis av migrantbarn, hvor flesteparten har krysset grensen over til USA alene. Migrantleirene er privatdrevet, men eid av staten.

De fleste anklagene har ikke blitt underbygget, ifølge tjenestemenn.