Livstidsdom mot opposisjonsleder i Bahrain opprettholdt

Bahrains sjiamuslimske opposisjonsleder Ali Salman tapte etter å ha anket en spiondom partiet hans mener er politisk motivert. Livstidsdommen hans blir stående.

Salman ble i november dømt for spionasje til fordel for nabolandet og rivalen Qatar i det tilhengerne hans mener er en «politisk hevn». Rettighetsgrupper har omtalt dommen som parodisk. Mandag ble dommen på livstids fengsel opprettholdt.

Den tidligere lederen for sjiabevegelsen Al-Waqef og to av hans medhjelpere er dømt for «spionasje for en fremmed stat med formål om å styrte regjeringen», heter det i en uttalelse fra påtalemyndigheten. Al-Waqef ble tvangsoppløst og forbudt i 2016.

Politisk uro

USA hadde bedt landets øverste domstol ikke forkaste en tidligere frifinnelse av Salman. EU er kritisk til dommen og sier blant annet at den «undergraver sjansene for en inkluderende politisk dialog i Bahrain».

Bahrain har opplevd bølger av politisk uro siden sikkerhetsstyrkene slo hardt ned på sjialedede demonstrasjoner i 2011 med krav om at kongedømmet skulle ha en valgt statsminister. I 2017 brøt landet alle forbindelser med Qatar i en saudiledet boikott som ble begrunnet med Qatars politikk overfor Iran og islamistgrupper.

Hundrevis av aktivister er blitt fengslet de siste årene, og mange av dem er fratatt statsborgerskapet. Amnesty International har beskrevet rettssystemet i landet som «en fullstendig farse»: Gruppen har bedt om at Salman løslates og at forbudet mot de to viktigste opposisjonsgruppene i landet oppheves.

Moderat

Salman regnes som en moderat politiker. Han ønsker å beholde et grunnlovsfestet monarki i Bahrain, i motsetning til andre opposisjonelle som ønsker å styrte det sunnimuslimske al-Khalifa-dynastiet.

Han ble pågrepet i desember 2014 og dømt til fire års fengsel for å ha hisset til hat og vist forakt for staten. Dommen fra 2014 ble anket, og han ble dømt til ni års fengsel ettersom han da også ble funnet skyldig i å ha oppfordret folk til å endre regimet ved maktbruk. Saken ble anket videre til landets øverste domstol, som i 2017 reduserte straffen fra ni til fire års fengsel.