Sveriges økonomi krymper

Nedgang i svenske husholdningers forbruk har bidratt til fallende BNP i årets tredje kvartal. Illustrasjonsfoto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix Les mer Lukk

Sveriges bruttonasjonalprodukt (BNP) falt 0,2 prosent i tredje kvartal fra kvartalet før, ifølge beregninger fra det svenske statistiske sentralbyrået (SCB).

Det er første gang på fem år at svensk økonomi krymper på kvartalsbasis, ifølge SCB.

Svenske husholdningers forbruk minket med 1 prosent fra andre til tredje kvartal i år, mens det offentlige forbruket var uendret. Eksporten økte 0,3 prosent og importen falt 0,6 prosent.

Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor har det svenske BNP økt 1,6 prosent.

I årets andre kvartal økte Sveriges BNP med 0,5 prosent fra årets første kvartal, og det økte 2,7 prosent sammenlignet med fjorårets andre kvartal.