Færre migranter uten gyldig opphold i USA

Det lever nå 10,7 millioner migranter uten gyldige papirer i USA, og dette er det laveste antallet siden 2004, viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen er utført av Pew Research Center og bygger på 2016-tall fra myndighetene.

Toppen ble nådd i 2007 da det bodde anslagsvis 12,2 millioner migranter uten gyldige oppholdspapirer i USA, men 1,5 millioner mexicanere har siden reist hjem.

Mexicanere utgjør fortsatt rundt halvparten av dem som oppholder seg ulovlig i USA, rundt 5,4 millioner, ifølge Pew Research Center.

To av tre som oppholder seg ulovlig i landet, har bodd der i over ti år, viser undersøkelsen. Denne andelen har økt betydelig det siste tiåret.

Tusenvis av migranter fra Mellom-Amerika har de siste månedene lagt ut på en marsj nordover mot USA, noe president Donald Trump har betegnet som en invasjon.

I helgen kom det til sammenstøt på grensa mellom Mexico og USA, der amerikanske grensevakter brukte tåregass da flere hundre mellomamerikanere forsøkte å ta seg over.