Hundretusenvis av barn dør årlig av luftforurensning

Veitrafikk er en av de største kildene til luftforurensning, som årlig krever minst 600.000 barneliv i verden, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Les mer Lukk

Hundretusenvis av barn dør årlig, og enda flere påføres kroniske sykdommer som følge av luftforurensning, slår Verdens helseorganisasjon (WHO) fast.

Bare i 2016 døde anslagsvis 600.000 barn under 15 år som et resultat av luftforurensning, går det fram av en fersk rapport fra WHO.

93 prosent av verdens barn under 15 år puster daglig inn luft som er så forurenset at den truer barns liv og utvikling, ifølge WHO.

– Luftforurensning hemmer hjernen til barna våre og påvirker helsen deres på flere måter enn vi mistenkte, sier Maria Neira, som leder WHOs avdeling for offentlig helse.

Barn er mer utsatt enn voksne fordi de små lungene deres puster oftere, og fordi de har en tendens til å puste med åpen munn i stedet for å filtrere luften gjennom nesen.

Barnas munn er også mer på høyde med eksosen fra biltrafikk, som sammen med energiproduksjon og landbruk er de største kildene til luftforurensning.

Problemet med helseskadelig luftforurensning er ikke forbeholdt fattige land og regioner, men rammer barn i alle land.

EU har konkludert med at luftforurensning er den største kilden til at folk dør for tidlig i Europa.