Aktivister blokkerer kullgruve i Tyskland

Rundt 2.500 miljøaktivister blokkerte lørdag et jernbanespor som knytter en kullgruve sammen med flere fabrikker ved Hambacker-skogen vest i Tyskland.

Aktivistene satte seg ned på jernbanesporet mens de ropte slagordet: «Vi lar oss ikke stanse, en annen verden er mulig».

Også deler av en motorvei like ved var sperret i flere timer mens politiet brukte vannkanoner for å spre demonstranter som hadde tatt seg forbi politisperringer for å nå fram til den omstridte kullgruva.

For å hindre 250 aktivister i å nå fram til gruva, brukte poltieit både pepperspray og køller.

Gruva er etablert i et historisk skogområde med flere hundre år gamle trær og vernede dyrearter. Selskapet RWEs planer om å hogge ned over halvparten av den gjenværende skogen for å kunne utvinne mer kull, ble stanset av en domstol i oktober. Domstolen ga ordre om en bedre konsekvensanalyse når det gjelder hva hogsten vil ha å si for dyrene som lever i skogen.

Politiet forventer flere aksjoner i løpet av helgen.