Varslingssystem for tsunamier var sterkt forsinket i Indonesia

Your browser doesn't support HTML5 video.

Dødstallet i Indonesia oppjustert til 832
Et varslingssystem for tsunamier som kunne ha reddet mange liv i Indonesia, har vært i en forsinket testfase i årevis.

Det høyteknologiske systemet bestående av undervannssensorer, databårne lydbølger og fiberoptiske kabler, skulle ha erstattet et system som ble satt opp etter jordskjelvet og tsunamien som kostet 230.000 mennesker livet i 2004.

Men systemet er blitt forsinket i flere år på grunn av krangling og problemer med å skaffe til veie en sum på litt under 600.000 kroner for å fullføre systemet.

Det betyr at systemet ikke er blitt videreutviklet fra en prototyp som ble utviklet med et bidrag på 25 millioner kroner fra U.S. National Science Foundation.

Nå er det for sent for befolkningen i Sulawesi, der en bølge på opp til seks meters høyde utløst av et jordskjelv med styrke 7,5 fredag tok livet av minst 832 mennesker.

– Dette er en tragedie for vitenskapen, og enda mer for befolkningen på Sulawesi. Det skjærer en i hjertet at det fins et veldesignet system som kunne ha gitt kritisk informasjon, sier Louise Comfort fra University of Pittsburgh som ledet den amerikanske delen av prosjektet.

Internasjonal innsats

Etter jordskjelvkatastrofen i 2004 ble en internasjonal innsats iverksatt for å gi landene rundt Indiahavet et tidsmessig varslingssystem.

Som et ledd i innsatsen ble det med blant annet tysk finansiering installert et nettverk med 22 bøyer forbundet med sensorer på sjøbunnen for å gi forhåndsvarsler.

Men etter et større jordskjelv i 2016 ble det oppdaget at ingen av bøyene som hadde kostet hundretusener av dollar hver, fungerte. De var ødelagt enten av hærverk og tyveri, eller på grunn av manglende vedlikehold.

Varselet trukket tilbake

Systemet som Indonesia har i dag, består av 134 stasjoner for å måle tidevannsbølger og landbaserte seismografer, samt sirener og et system for å varsle via sms.

Da jordskjelvet inntraff klokka 6 om morgenen fredag, ble det utstedt et tsunamivarsel, men det ble trukket tilbake klokka 6.36, ifølge vitner en halv time før tsunamien feide inn over land.

Myndighetene er blitt sterkt kritisert for å trekke tilbake varselet, men de svarer at det er uklart når tsunamien faktisk traff Sulawesi, og uansett at det systemet de har nå, ikke fungerer godt nok.