NATO-land handler i Norge for milliardbeløp

Allierte land har bestilt varer og tjenester for 1,5 milliarder kroner i forkant av NATO-øvelsen Trident Juncture. I tillegg kommer alt soldatene selv måtte handle mens de er i Norge. Det første store innrykket av materiell ble losset på Borg havn i Fredrikstad tidlig i september. De siste soldatene forlater landet nærmere juletider. Les mer Lukk

Lenge før den store NATO-øvelsen starter har allierte styrker kjøpt varer og tjenester for 1,5 milliarder kroner i Forsvarets nyutviklede nettbutikk.

Oppsetting av leire for 40.000 soldater med alt det innebærer av anleggsarbeid, montering av telt, møblering med senger og annet utstyr, toalett og vann, gjerder og annen fysisk sikring beløper seg alene til 752 millioner kroner, får NTB opplyst.

Det er bestilt medisinsk materiell og tjenester for 2 millioner kroner, transport for 16 millioner kroner og vask av biler, klær og utstyr for 44,6 millioner kroner. Drivstoff er så langt bestilt for 373 millioner kroner.

Beløpene er uten moms og særavgifter fordi det er fritak for disse avgiftene på varer og tjenester Norge som vertsnasjonen leverer til styrkene som deltar på NATO-øvelsen.

10.000 bilvasker

Selve øvelsen Trident Juncture holdes fra 25. oktober til 7. november. Det første utstyret og de første soldatene kom på norsk jord tidlig i september, og de siste styrkene forlater landet først ved juletider.

– I løpet av disse ukene og månedene skal et stort apparat holdes gående. Fem uker før selve øvelsen starter var det bestilt vask av 10.000 biler, 4,6 millioner halvlitersflasker med vann og 1,8 millioner måltider, sier presseoffiser Fredrik Tandberg i Forsvaret til NTB.

Mat og vask

For perioden fra 1. september til 14. desember var det allerede i sommer lagt inn bestillinger på 656.760 kilo klesvask.

– Det vil si 6.138 kilo klesvask hver dag, sju dager i uken, sier Tandberg.

Totalt skal det settes opp nærmere 50 leire. 20 av disse skal huse over 500 soldater, den største skal ha så mange som 5.500 beboere. Samtlige skal ha senger å sove i, mat og drikke, gå på toalett, ha tilgang på internett og produsere avfall som skal hentes og håndteres.

Så langt har allierte lagt inn bestillinger på mat og drikke for 243 millioner kroner.

Etterspurt nettbutikk

Alt dette og mere til har NATO-styrkene kunnet bestille i en nyutviklet nettbutikk som er blitt så godt mottatt at Forsvaret allerede har fått flere spørsmål fra allierte om det er mulig å kjøpe løsningene til eget bruk og for senere øvelser.

– Erfaringene etter vinterøvelsen i Norge i 2016 med 15.000 soldater tilsa at vi måtte ha et helt annet og langt bedre opplegg for bestilling av varer og tjenester med 40.000 deltakende soldater under Trident Juncture, sier Tandberg.

Borte er excel-skjemaer for hver eneste bestilling – med påfølgende risiko for papirrot, usikkerhet om hva som var siste versjon og hvem som egentlig skulle betale.

Løsningen – på forsvarsmessig vis forkortet til HOBS (Host nation support order and billing system) – er utviklet av Forsvarets logistikkorganisasjon, basert på en plattform som eies av Wilhelmsen Governmental Services, som er en av Forsvarets strategiske partnere.

Lokal direkte handel

I tillegg til alt som bestilles og betales i HOBS, regner Forsvaret med en betydelig økt lokal direkte handel.

– For eksempel var det en Circle K-stasjon på Namsos som gikk over til døgnåpen drift og tre-firedoblet omsetningen under vinterøvelsen i 2016. En cateringbedrift på Hell med en håndfull ansatte fikk over natten opptil 1.400 US Marines som kunder. Så det er rimelig å forvente en betydelig økonomisk gevinst fra det soldatene personlig kjøper i perioden de er i landet, sier Tandberg.

Forsvarets utgifter til Trident Juncture er oppgitt til 750 millioner kroner. Det anslås å være på nivå med budsjettet for norsk deltakelse på en tilsvarende NATO-øvelse i et annet land.