Livstid for Peter Madsen i ankesak

Peter Madsen bygget ubåten UC3 Nautilus. Journalist Kim Wall skulle være med på en tur i ubåten for å lage reportasje. Madsen ble i april dømt til livsvarig fengsel for å ha drept henne. Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau / AP / NTB scanpix Les mer Lukk

Dommen mot Peter Madsen ble den samme i ankesaken som i første runde i retten: Livsvarig fengsel for mishandling og drap på journalisten Kim Wall.

Onsdag ble det klart at Østre Landsret enstemmig opprettholder byrettens dom. Madsen fikk ikke gehør for sitt krav om «lovens mildeste straff».

Forsvarerne hans har argumentert for at han maksimum burde dømmes til 16 års fengsel. Selv om Madsen fortsatt hevder at han er uskyldig, har han bare anket straffeutmålingen – ikke skyldspørsmålet.

Dermed måtte ankedomstolen ta stilling til hvilken straff som var passende for seksuell mishandling, drap og partering. Forbrytelsen skjedde i fjor om bord på ubåten UC3 Nautilus, hvor Wall skulle lage en reportasje om Madsen.

Ankesaken startet onsdag 5. september. Det var satt av tre dager til behandlingen, i forkant av straffeutmålingen. Ett av rettsmøtene måtte rettsmøtet avbrytes da en av dommerne besvimte.