Den katolske kirken i Australia avviste varslingsplikt

Den katolske kirken avviste fredag et forslag fra myndighetene i landet om varslingsplikt når de får kjennskap til overgrep under skriftemålet.

Den katolske kirken uttalte at varslingsplikt og videreformidling av innhold fra et skriftemål ikke er forenelig med deres tro.

– Dette er ikke fordi vi mener vi er hevet over loven eller fordi vi ikke mener barns sikkerhet er viktig. Men vi tror bare ikke at trygghet og taushetsplikten er gjensidig utelukkende, sier erkebiskop Mark Coleridge og lovte at kirken ikke lenger vil dekke over overgrep.

Forslaget og erkebiskopens uttalelse kommer i kjølvannet av en australsk granskingskommisjon rapport om seksuelle overgrep mot barn i australske institusjoner og organisasjoner.

Siden 2012 er granskingskommisjonen blitt kontaktet av tusenvis av mennesker som har fortalt om overgrep på barnehjem og skoler, samt i kirker, sports- og ungdomsklubber.

Kommisjonen antar at om lag 60.000 personer som fortsatt er i live, har krav på erstatning for lidelsene de er påført.